Siltus Ziemassvētkus un saldu 2016!


“pārsliņas jau krīt
drīz kritīs arī pārslas
drīz kritīs sniegapikas
un ap Saulgriežiem
nokritīs vesels liels sniegavīrs

ko es tev teicu
debesīs sniega pietiek
ja tās grib mūs aprakt

bet mūsu spēks paliek spēkā
un mūsu siltums paliek spēkā
un tas, ko mēs runājam
te paliek spēkā”
(Imants Ziedonis)

Siltus ( ne tikai meteoroloģiski, bet arī cilvēciski ) Ziemassvētkus un veselīgu Jauno gadu!
Visiem manu bišu draugiem, medus un ābolu ēdājiem, tiem, kuri regulāri, šad tad vai ar Google laipnu palīdzību atnāk uz šo domu, iespaidu un bilžu krātuvi.

Pārsliņas šogad Ziemassvētkos nekrīt un diezvai Ziemassvētkos nokritīs. Bet, kā teica, Ziedonis, debesīs sniega pietiek. Runa jau nav par laika prognozēm, bet daudz reālākām lietām.

Dzirdēju ziņās par sastrēgumiem Rīgas ielās un lielveikalos. Cilvēki steidz nopirkt svētku prieku. Šeit ļoti būtu jāuzmanās, kā kādā senā joku brīdinājumā, par to ka tirgū lielā vairumā esot parādījušās viltotas eglīšu mantiņas, kuras izskatoties gluži kā īstās, tikai prieka neesot nekāda.

Stendes un Rendas Tiesu grāmatā no 1780.gada ir norādīts kā būtu jādzīvo.
““Kad mehs sawu tuwahku mihllojam, tad tikai mehs Deewu mihllojam, un tad tik Deews mums leek labi klahtees scheitan, laitsihgi un tur muhschihgi. Tas ir taisnihba. Mehs to wisu ar muhsu prahtu gan saprast varam: kad tam ta wajag pareisi buht, un ta weena jauka dsihwoschana ir.”

Un kā nebūtu
“Kas ar sawu tuwahku kkildu sahk tselt un kaujas –kas mautsihbu dsen, -kas no sawa kunga  nowadu behg, – jeb ar kahdeem pestelliem pinahs – tas ne ir taupahms, bet tseeti strahpehjams, pehts sawas wainas leeluma un gruhtihbas. “
Vismaz tā biju atradis, rakstot šo ierakstu pirms 3 gadiem, kad šajā laikā valdīja dziļa ziema – http://dravnieks.lv/2012/12/19/ziema/

Veiksmīgi!

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s